SB HEINOLA STRATEGIA 2027


Arvot: Yhteisöllisyys, turvallisuus, hyvinvointi

 • Seuran toiminta nojaa voimakkaasti seuran jäsenten määrittämiin arvoihin.
 • Seuran arvot ovat yhteisöllisyys, turvallisuus ja jäsenten hyvinvointi.


Visio: SB Heinola tarjoaa laadukasta kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta edistävää toimintaa.

 • Olemme Heinolassa keskeinen kuntalaisten terveyttä edistävä yhdistys tarjoamalla mahdollisuus salibandyn harrastamiseen kaikissa elämänkaaren vaiheissa.
 • Tuemme mahdollisuutta harrastaa salibandya harrastusmielessä ja kilpaa kaikissa ikäryhmissä.
 • Tarjoamme laadukasta valmennusta kaikissa elämänkaaren vaiheissa pelaajien etu huomioiden.
 • Salibandy SB Heinolassa on turvallista, mukavaa ja yhteisöllistä.Strategian painopisteet: Yhteisöllisyys, turvallisuus ja hyvinvointi


1. Yhteisöllisyys: SB Heinola on yhteisö, johon halutaan kuulua.

Käytännön toimenpiteitä:

   • Yhtenäiset peliasut ja seura-asut.
   • Yhtenäinen tiedotus ja viestintä.
   • Avoin, rehellinen ja demokraattinen päätöksenteko.
   • Yhteisten tapahtumien ja varainkeruun järjestäminen.
   • Yhteinen pääsponsori/yhteistyökumppani.
   • Yhteiset pikkujoulut ja kevätjuhlat.
   • Jokaiselle jäsenelle mahdollisuus osallistua seuran toimintaan sen eri sektoreilla.
   • Jokaisella seuran jäsenellä on oikeus tulla kuulluksi.
   • Joukkueiden yhteisiä tapahtumia.
   • Osallistumista yli joukkuerajojen, esim. Isommat junnut pienempien treeneissä.


2. Turvallisuus: Jokainen seuran jäsen saa olla sellainen kuin on.

Käytännön toimenpiteitä:

   • Kiusaamisen vastaisen suunnitelman rakentaminen.
   • Toimintamalli väkivalta-, kiusaamis- ja seuran toiminta-arvojen vastaisten tilanteiden varalle.
   • Nepsy-ohjeistus seuran valmentajille ja taustatoimijoille.
   • Kriisisuunnitelman rakentaminen.
   • Tasa-arvosuunnitelma.
   • Joukkueiden ryhmädynamiikan tukeminen.
   • Valmentajien vuorovaikutustaitojen kehittäminen koulutusten avulla.


3. Hyvinvointi: SB Heinola tuo iloa ja hyvinvointia kuntalaisille.

Käytännön toimenpiteitä:

   • Elämänkaarimallin rakentaminen, jonka avulla luodaan harrastamisen kehyssuunnitelma läpi ihmisen elämänkaaren.
   • Pelaajapolun rakentaminen huippu-urheiluun tähtääville nuorille U15 ikäluokkaan asti.
   • Laajennetaan harrastustoimintaa koskemaan myös vanhempia ikäryhmiä ja mahdollisesti erityisryhmiä.
   • Perustetaan harrastejoukkue seuran vanhemmille juniori-ikäisille pelaajille (14-21v).
   • Huomioidaan erityisesti tyttöjen mahdollisuus harrastaa salibandya.
   • Painotetaan seuran toiminnassa terveyttä edistäviä malleja: päihteettömyys, liikunta, lepo, ravitsemussuositusten mukaiset ravitsemusvalinnat ja nuoren urheilijan ravitsemussuositukset, eri sukupuolten välinen tasa-arvo, seksuaaliterveys, demokraattisuus ja psyykkinen joustavuus.
   • Mahdollistetaan vähävaraisten osallistumista seuran toimintaan taloudellisesti.
   • Pyritään vaikuttamaan olosuhteisiin siten, että salibandyn harrastaminen mahdollistuu eri ikäryhmissä ja olosuhteissa.

Salibandy Heinola ry

Y-tunnus 2500085-9

Urheilukatu 2, jäähalli

18100 Heinola

Puh: Jari Vastamäki 040 540 9045

Email: jari.vastamaki@sbheinola.fi